Bo lengst mulig hjemme

For tiden utvikles det mye teknologi som bidrar til at eldre kan bo lengre hjemme. La oss hjelpe deg å oppgradere.
For hvert år som går blir det stadig flere eldre i Norge, og faktum er at eldrebølgen bare så vidt har begynt.
Samtidig minker arbeidsstyrken. Dette vil svekke omsorgstjenesten, men kanskje kan teknologien redde oss?

Vi vil bo i eget hjem

Eldre ønsker naturligvis å leve et aktivt liv og klare seg selv. For mange er kanskje det aller viktigste å ha muligheten til å bo hjemme.
Heldigvis utvikles stadig ny teknologi som kan bidra til dette. Ta kontakt med Deas Elektro, så kan vi hjelpe deg å ta i bruk den velferdsteknologien som passer ditt behov.

Ny velferdsteknologi

Allerede i dag finnes det mye spennende velferdsteknologi eldre kan installere hjemme.
En mulighet er smarthusteknologi, som kan brukes til å overvåke, varsle og utføre handlinger. Man kan blant annet installere automatisk styring av lys, varme, dører og vinduer, samt sensorer som overvåker og varsler ved fall, brann eller oversvømmelser.
Et annet eksempel er trygghetsalarm. Til denne kan du også koble kroppssensorer som kan overvåke din helsetilstand og bidra til medisinsk behandling. Slik kan du få oppfølging og behandling av kronisk sykdom hjemmefra.
Andre eksempler på velferdsteknologi som kan benyttes er sporings- og robotteknologi.

Vi hjelper deg å oppgradere

Velferdsteknologi vil i økende grad bli viktig, både for friske og syke eldre.
Ta kontakt for en prat, så kan Deas Elektro hjelpe deg å gjøre de oppgraderingene som sikrer din fremtid best mulig.