16. mai 1957 stiftet Dan Tharaldsen selskapet AS Data Elektriske. Selskapet har holdt til på samme adresse – Storetveitveien 20. Selskapet begynte med 4 ansatte, og har hatt en jevn økning til dagens 11 ansatte. I løpet av 1970, 1980 og 1990 årene var Kåre Leganger en viktig drivkraft for selskapet sammen med Dan Tharaldsen som forble daglig leder av selskapet fram til han trakk seg ut av selskapets drift i 1987. AS Data Elektriske (Deas Elektro) eies og drives i dag av Tony Bauge. Selskapet har fulgt utviklingen gjennom alle disse årene, og innehar i dag kompetanse innen mange felt. I tillegg til at vi er en godkjent lærebedrift innen elektrofaget, har vi godkjenning innenfor blant annet følgende områder: Autorisert teleinstallatør, nettverksinstallatør, FG godkjent alarminstallatør samt sentralgodkjenning for ansvarsrett etter plan og bygningsloven.

Teknologien blir bare mer og mer imponerende. Dette er en utvikling som setter krav til både leverandører og installatører. Med over 65 år i bransjen har vi etablert et nettverk med leverandører. Dette er leverandører som ligger i front når det gjelder utvikling av nye produkter og som i tillegg stiller de strengeste krav til kvalitet og leveringsdyktighet. For at vi skal yte det beste ovenfor våre kunder er disse leverandører viktige støttespillere for oss. Selskapets målsetting er å være en innovativ servicebedrift innen elektrofaget, hvor kundebehandling og tilgjengelighet er primæroppgaver. Vi har som målsetting at selskapet skal være i besittelse av intern kompetanse innenfor elektroentreprenørens mange fagområder.

16. mai 2023 gjør vi en navneendringen fra AS Data Elektriske til Deas Elektro og markerer en ny æra for vår virksomhet. Vi ønsker å henge med i markedet og har en visjon om å hele tiden utvikle oss til det bedre.

Hos Deas Elektro , etterstreber vi at du som kunde skal føle deg like godt ivaretatt uansett størrelse på arbeidet du ønsker utført.

Godkjenninger

AS Data Elektriske innehar de nødvendige godkjenninger for å påta seg de fleste typer elektrikeroppdrag.

Nelfo
Elektroinstallatør gruppe L

DSB
Godkjent faglig bedrift innen prosjektering, utførelse og vedlikehold av el-anlegg.

Godkjent lærebedrift
Vi er godkjent bedrift for lærlinger.

Ahlsell Partner
Vi er en del av landets største samarbeidskonsept for elektroentreprenører.

Referanser

  • Baker Brun og Solbrød
  • Bergen Havn – porter og bommer
  • Bir Nett
  • Brun og Blid
  • Elvenes Borettslag
  • Envac – Bossug
  • REMA Distribusjon Norge AS