Tagg arkiv for: elsikkerhet

Trygg studentbolig – ta en El-sjekk

Sørg for at studentboligen ikke er en brannfelle! Følger du disse rådene, får du en tryggere studenttid!

 • Sørg for fungerende røykvarsler og brannslukningsutstyr!
 • Det skal alltid (!!) være min. to rømningsveier.
 • Installer komfyrvakt. Det er lett å sovne fra matlagingen.

Eldre boliger har ofte bare én strømkurs til hybelen, som kun er beregnet på belysning.

Med en mengde tekniske duppeditter og mange beboere i studentkollektiv kan strømforbruket kjapt overstige kapasiteten til anlegget. Det kan resultere i overbelastning og varmgang.

Dermed lever mange bachelor- og masteroppgaver farlig på studentenes datamaskiner. I beste fall kan det bety ødelagt datautstyr, tv eller musikkanlegg, og i verste fall kan det forårsake livsfarlige dødsbranner.

Føler du at huseier ikke oppfyller sine plikter når det gjelder sikkerhet, kan du tilkalle brannvesenet som kan foreta en gratis inspeksjon. De vil også ta saken videre hvis leiligheten ikke oppfyller kravene.

Huseiers ansvar:

 • At det er tilstrekkelig med røykvarslere.
 • At det er tilstrekkelig og hensiktsmessig med brannslokkeutstyr i boligen.
 • At boligen har rømningsveier etter gjeldende lover.
 • At elektriske anlegget er fagmessig utført og ikke «hobby»-koblet.

Leietakers ansvar:

 • Opptre alltid aktsomt slik at du ikke setter andres liv eller eiendom i fare.
 • Gi beskjed til huseier straks det oppdages noe feil.
 • Vedlikehold og test brannvarslings- og slokkeutstyr.
 • Hold rømningsveier frie.

Selv om huseier har hovedansvaret for at leiligheten er brannsikker, må du som leietaker sørge for at sikkerheten opprettholdes. Det er særdeles viktig at elektrisk utstyr er i orden. Halvparten av alle boligbranner i Norge skyldes elektrisk feil eller feil bruk av elektrisk utstyr.

Kontakt oss for en EL-sjekk av din bopel – Deas Elektro – 55361430 / post@deas.no